Novinky

Aktuální informace k programu Rakousko - Česká republika.

28. února 2017: Prostřednictvím tohoto metodického pokynu dochází k zavedení možnosti zvyšování maximální možné hodinové sazby za práci pro české projektové partnery v závislosti na meziročním růstu průměrné nominální mzdy v České ...

28. února 2017: Je k dispozici nová verze Příručky pro příjemce

6. prosince 2016: V tuto chvíli je možné podávat další projektové žádosti na 4. zasedání Monitorovacího výboru. Lhůta pro podávání projektových žádostí byla stanovena na 21. dubna 2017 do 14:00.

7. září 2016: V rámci programu lze nyní podávat projektové žádosti, a to nejpozději do 22. září 2016.

1. června 2015: Informace pro české žadatelé, kteří připravují projekt do programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika a plánují ve svém projektu realizovat zadávací řízení, je nutné, aby se před vydáním kompletní dokumentace k ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven