Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Programy > Program Slovensko – ČR > Doplnění výzvy na odborného hodnotitele

Doplnění výzvy na odborného hodnotitele

20.06.2016: Řídící orgán ve spolupráci s Národním orgánem programu Interreg V-A SR-ČR zveřejňuje výzvu na výběr odborných hodnotitelů projektů.

Řídící orgán ve spolupráci s Národním orgánem programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zveřejňuje výzvu na výběr odborných hodnotitelů, kteří se budou podílet na hodnocení předkládaných žádostí o finanční podporu v rámci programu.
Po splnění požadovaných kriterií budou vybraní uchazeči zařazeni do databáze odborných hodnotitelů.
Podrobná informace k doplněné výzvě je uvedena na stránkách programu
http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=262