Novinky

 
Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 141
Předchozí 1 2 3 4 5 ... Následující
Stránka / 15

20. března 2017: Ministerstvo životního prostředí s ročním předstihem spouští druhou vlnu kotlíkových dotací. Ty významně zlepší kvalitu ovzduší v České republice a díky úspornému provozu ušetří i peníze domácnostem. V nově ...

10. března 2017: Součástí ekonomických podkladů požadovaných k žádosti o podporu je i tzv. Formulář k rozřazovací tabulce pro hodnocení bonity, který předkládají obce, města, kraje, svazky měst a obcí a města a obce příslušného ...

6. března 2017: Nová výzva z Operačního programu Životní prostředí, kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR, pomůže snížit počet nebezpečných starých ekologických zátěží ...

28. února 2017: V souvislosti s poskytováním podpory z OPŽP 2014 – 2020 a s tím souvisejícím naplněním podmínek udržitelnosti vodohospodářských projektů si dovoluje poskytovatel podpory upozornit žadatele na následující.

28. února 2017: Státní fond životního prostředí ČR připravil pro příjemce podpory z Operačního programu Životní prostředí detailní příručku ve věci vyplnění a podání třech typů elektronických formulářů v IS KP14+, se kterými se ...

27. února 2017: Aktuální Priorita přináší informace o nových výzvách vyhlášených z Operačního programu Životní prostředí. Žádosti o dotace přijímá Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, což znamená, že se jedná o výzvy podporující ...

9. února 2017: Pokud se, v rámci administrace (např. při finalizaci žádosti, nahrávání příloh apod.) Vaší žádosti o podporu z OPŽP na portálu IS KP14+, i přes dodržení všech platných postupů[1] vyskytnou chybová hlášení, která ...

1. února 2017: Počínaje dnešním dnem mohou zájemci podávat žádosti o podporu projektů, které napomohou pečovat o naši přírodu a krajinu, usnadňovat návštěvníkům její poznávání či zlepšovat vodní režim. Ministerstvo životního ...

30. ledna 2017: Finanční vypořádání za rok 2016 nemusí posílat žadatelé, kterým byly poskytnuty prostředky v režimu ex-post anebo v případě kombinovaných plateb.

27. ledna 2017: SFŽP ČR zveřejňuje aktualizovanou verzi nástroje Udržitelnost 2014+, v1.3, platnou ke dni 23. 1. 2017. Verze nástroje v1.3 obsahuje zejména aktualizaci ve smyslu prodloužení doby životností vodovodních a ...

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 141
Předchozí 1 2 3 4 5 ... Následující
Stránka / 15

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven