Novinky

 
Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 135
Předchozí 1 2 3 4 5 ... Následující
Stránka / 14

9. února 2017: Pokud se, v rámci administrace (např. při finalizaci žádosti, nahrávání příloh apod.) Vaší žádosti o podporu z OPŽP na portálu IS KP14+, i přes dodržení všech platných postupů[1] vyskytnou chybová hlášení, která ...

1. února 2017: Počínaje dnešním dnem mohou zájemci podávat žádosti o podporu projektů, které napomohou pečovat o naši přírodu a krajinu, usnadňovat návštěvníkům její poznávání či zlepšovat vodní režim. Ministerstvo životního ...

30. ledna 2017: Finanční vypořádání za rok 2016 nemusí posílat žadatelé, kterým byly poskytnuty prostředky v režimu ex-post anebo v případě kombinovaných plateb.

27. ledna 2017: SFŽP ČR zveřejňuje aktualizovanou verzi nástroje Udržitelnost 2014+, v1.3, platnou ke dni 23. 1. 2017. Verze nástroje v1.3 obsahuje zejména aktualizaci ve smyslu prodloužení doby životností vodovodních a ...

20. ledna 2017: Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo spolu se Státním fondem životního prostředí ČR a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR sedm nových výzev z OPŽP. V nich podpoří projekty Integrovaných územních investic [1] ...

18. ledna 2017: Aktuální Priorita přináší informace o nových výzvách v Operačním programu Životní prostředí. Hned několik z nich je vyhlášeno v prioritní ose 4 zaměřené na ochranu a péči o přírodu a krajinu.

16. ledna 2017: Státní podniky povodí mohou vyčerpat z Operačního programu Životní prostředí až sto milionů korun na projekty analýz odtokových poměrů, včetně možných protipovodňových opatření. Dotace získají i na zpracování ...

13. ledna 2017: Ministerstvo životního prostředí schválilo dotaci 89 projektům z Operačního programu Životní prostředí, které si mezi sebou rozdělí více než 325 milionů korun. Zhruba polovina této částky půjde na zadržování vody v ...

10. ledna 2017: Právě odstartoval příjem žádostí o dotace v nových výzvách z Operačního programu Životní prostředí. Tři výzvy podpoří projekty zaměřené na péči a ochranu přírody a krajiny. Jen na zadržování vody v krajině půjde přes ...

6. ledna 2017: Aktualizovali jsme Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 (dále Pravidla) s účinností od 5. ledna 2017. Detailní přehled provedených změn je uveden v ...

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 135
Předchozí 1 2 3 4 5 ... Následující
Stránka / 14

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven