Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Programy > Program Interreg DANUBE

Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE

ČR je součástí dalšího programu spolupráce v rámci Nadnárodní spolupráce.

V prosinci 2012 Evropská komise navrhla vytvoření nového programu nadnárodní spolupráce pro období 2014-2020. Program Interreg DANUBE zahrnuje Rakousko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Německo (Bavorsko, Bádensko-Württembersko), Maďarsko, Moldavsko, Černou Horu, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina.

Do projektů se mohou zapojit subjekty z veřejného i soukromého sektoru. Program je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Projektové aktivity budou pro projektové partnery z České republiky spolufinancovány z ERDF do výše 85% způsobilých výdajů. 

Geografické vymezení koresponduje s vymezením Strategie EU pro Podunají (EUSDR) přijaté v roce 2011. Makro-strategie a program nadnárodní spolupráce jsou dva různé nástroje regionální politiky vyvinuté pro podobné cíle, ale působí na různých úrovních a principech. Překrývající se území a cíle poskytují možnost spolupráce a podpory v naplnění svých cílů; kromě toho přispění k tematickým cílům strategie realizací příslušných projektů, může program také podpořit institucionální spolupráci zúčastněných subjektů a institucí v rámci Strategie EU pro Podunají.

Ze závěrů diskuzí s odbornou veřejností, veřejné konzultace, online fórum na nadnárodní úrovni, národních konzultací v členských zemích a jednání zástupců členských států v rámci programovacího výboru (Programming Committee) k obsahovému zaměření vyplynula následující témata:
 

Prioritní osa 1

Inovativně a sociálně zodpovědný Dunajský region

1.1. Zlepšování rámcových podmínek a vyvážený přístup ke znalostem
1.2. Zvyšování kvalifikace a pro podnikání a sociální inovace
 

Prioritní osa 2

Environmentálně a kulturně zodpovědný Dunajský region

2.1. Posílení nadnárodního vodního managmentu a prevence povodňových rizik
2.2. Udržitelné využívání přírodního a kulturního dědictví a přírodních zdrojů
2.3. Obnovování a hospodaření s ekologickými koridory
2.4. Zlepšení připravenosti k řízení rizik a katastrof
 

Prioritní osa 3 

Lépe propojený Dunajský region

3.1. Rozvoj bezpečných dopravních systémů šetrných k ŽP a vyvážená dostupnost městských a venkovských oblastí
3.2. Zlepšování energetické bezpečnosti a energetické účinnosti
 

Prioritní osa 4

Dobře řízený Dunajský region

4.1. Zvyšování institucionální kapacity k řešení zásadních společenských výzev
4.2. Řízení podunajské makrostrategie (EUSDR)

Novinky

28.03.2017 - Zveřejněné videoklipy shrnují požadavky na 2. výzvu Interreg DANUBE

01.03.2017 - Došlo k aktualizaci Pokynů pro příjemce ke kontrole u programů Interreg Central Europe, Interreg Danube a Interreg Europe k 1.3. 2017.

23.02.2017 - Dne 22. 2. 2017 se v Praze uskutečnil Informační den před 2. výzvou programu Interreg DANUBE

31.01.2017 - V únoru proběhne Národní Infoden k 2. výzvě programu spolupráce Interreg DANUBE

13.01.2017 - Dne 9. 2. 2017 proběhne v Budapešti seminář pro Lead partnery

Program Interreg DANUBE

Základní informace

Kontakt

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní spolupráce
Oddělení mezinárodních územních vazeb
Koordinátor příprav a realizace Interreg DANUBE v ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Pracoviště: Letenská 119/3
Tel: 224 862 260, 224 862 213
nadnarodni@mmr.cz 
http://interreg-danube.eu/