Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Programy > Program Interreg DANUBE > Novinky > Výzva CP Danube bude vyhlášena nejdříve ...

Výzva CP Danube bude vyhlášena nejdříve v polovině září 2015

26.03.2015: Program spolupráce Danube vyhlásí 1. výzvu nejdříve 15. září 2015.
Na základě dohody Programovacího výboru programu spolupráce Danube, bude 1.výzva v programu spolupráce Danube vyhlášena nejdříve v polovině září. K dispozici bude až 40% celkového rozpočtu programu (cca 80Mio EUR). Výzva bude dvoukolová, žádosti bude možné podat do tematických priorit:
  • P1 Inovativně a sociálně zodpovědný DR;
  • P2 Environmentálně a kulturně zodpovědný DR;
  • P3 Lépe propojený a
  • P4.1. Dobře řízený DR -  Zvyšování institucionální kapacity k řešení zásadních společenských výzev.
Doba trvání projektů je stanovena na 30 měsíců.Podrobnější informace a balíček pro žadatele budou zveřejněny později a to jak v Novinkách CP Danube 2014-2020 dotaceEU.cz/DANUBE, tak na připravovaných webových stránkách programu.