Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Programy > Program Interreg CENTRAL EUROPE > Novinky > Informační semináře o programech CENTRAL ...

Informační semináře o programech CENTRAL EUROPE 2020, DANUBE, INTERREG EUROPE a ESPON 2020

03.09.2014: Ministerstvo pro místní rozvoj v spolupráci s krajskými partnery bude pořádat informační semináře k programům nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE a programům meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE a ESPON 2020. Jedná se o nástupce programů, které se realizovali již v období 2007-2013 v rámci programů evropské územní spolupráce.
Semináře jsou určeny pro všechny zájemce, kteří by se rádi dozvěděli o novém nastavení programů CENTRAL EUROPE 2020, DANUBE, INTERREG EUROPE a ESPON 2020 v období 2014-2020.

Cílem seminářů je představit základní charakteristiku, typy podporovaných aktivit, tematické zaměření
a priority, financování a informovat o dalších krocích u programů meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, ESPON 2020 a programů nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE a DANUBE, které budou realizovány na území ČR v období 2014-2020. Záměrem je upozornit na tyto programy, aby možní zájemci o realizaci projektů měli dostatek čas na přípravu projektových žádostí.

Níže naleznete pozvánku na semináře s detailnějšími informacemi i programy jednotlivých seminářů.

Semináře se uskuteční:

30. 9. – Vodňany
7. 10. – Ostrava
8. 10. – Brno
22. 10. - Praha
11.11. – Hradec Králové 


Upozornění! Registrace je možná už jen na seminář v Hradci Králové (11.11.2014), a to v počtu max. 3 osob za instituci.


Prosíme, aby zájemci o účast na semináři vyplnili registrační formulář a odeslali ho nejpozději do 22. 9. 2014 (pro semináře ve Vodňanech, Ostravě a Brně), pro semináře v Praze do 15. 10. 2014 a pro seminář v Hradci Králové do 3. 11. 2014  na následující emailovou adresu: nadnarodni@mmr.cz.