Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Programy > Program Interreg CENTRAL EUROPE > Novinky > NÁRODNÍ INFODEN K 1. VÝZVĚ PROGRAMU ...

NÁRODNÍ INFODEN K 1. VÝZVĚ PROGRAMU SPOLUPRÁCE CENTRAL EUROPE 2020

23.01.2015: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci se Společným sekretariátem programu pořádá v Praze dne 17. února 2015 Národní Infoden při příležitosti vyhlášení 1. výzvy programu nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE 2020

Pro velký zájem a rychlé naplnění kapacit byla registrace již uzavřena! 

Výzva bude vyhlášena nejpozději 15. února 2015 a je doprovázena tzv. Národním Infodnem v každém z devíti členských států programu CENTRAL EUROPE 2020. Pro příjemce z ČR jsou aktivity ve schválených projektech spolufinancovány do výše 85% z ERDF. Informační seminář se zaměří na představení programu, tematické zaměření a typu projektů, které bude v období 2014-2020 podporovat. Zástupci MMR a Společného sekretariátu programu Vám také představí podmínky 1. výzvy a programovou dokumentaci nutnou k předložení projektových záměrů. Prosíme, aby zájemci o účast na Národním Infodni v ČR vyplnili registrační formulář a odeslali ho nejpozději do 11. 2. 2015 na následující e-mailovou adresu: nadnarodni@mmr.cz
V důsledku omezených prostorových kapacit doporučujeme registrovat se, co nejdříve; Vaší účast zpětně potvrdíme.
Předběžný program a registrační formulář naleznete v příloze. 

Připojené soubory   

Kde je Kino Atlas?