Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Programy > Program Interreg CENTRAL EUROPE > Novinky > Statistika prvního kola 1.výzvy programu ...

Statistika prvního kola 1.výzvy programu spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE

27.04.2015: 15.4. 2015 bylo uzavřeno první kolo 1. výzvy programu spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE.
V prvním kole výzvy bylo prostřednictvím systému eMS podáno 620 projektových návrhů, 45 z nich pod vedením českých partnerů. Celkově se v návrzích objevuje 332 českých institucí. 
Na 1. výzvu programu Interreg CENTRAL EUROPE bylo vyčleněno cca 80mil. EUR ERDF. Počet schválených projektů závisí především na kvalitě projektu a také na výši jednotlivých rozpočtů. Po administrativní kontrole a kvalitativním hodnocení, členské státy prostřednictvím Monitorovacího výboru společně rozhodnou, které návrhy budou vyzvány, aby předložily plnou projektovou žádost do druhého kroku 1.výzvy.

Orientační časový harmonogram následující po prvním kroku 1. výzvy