Výbor 2014-2020

Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014-2020
 V souladu s rozhodnutím č. 171/ 2014 ministryně pro místní rozvoj ze dne 24. září 2014 byl ustaven Výbor České republiky pro nadnárodní a meziregionální spolupráci 2014-2020 (dále jen Výbor 2014).
Působnost Výboru 2014 navazuje na aktivity Výboru České republiky pro nadnárodní a meziregionální spolupráci a ESPON 2013 v předešlém období, jehož činnost byla ukončena.

Dokumenty