2007

 
Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 13

10. února 2009: Seznam operačních programů, které byly schváleny Evropskou komisí; datum schválení.

10. února 2009: Reakce náměstka ministra pro evropské záležitosti Daniela Touška na dnešní článek na Aktuálně.cz s názvem "Čerpání evropských dotací: Naprosté fiasko".

10. února 2009: Náměstek ministra pro evropské záležitosti a finanční toky Daniel Toušek na jednání podvýboru rozpočtového výboru pro finanční hospodaření územních samospráv a pro využívání fondů Evropské unie včera informoval o ...

10. února 2009: 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek zaslal v pátek 12. října 2007 evropské komisařce pro regionální politiku Danutě Hübner dopis, ve kterém deklaroval připravenost České republiky zajistit ...

10. února 2009: Srovnání a hodnocení připravenosti jednotlivých řídících orgánů na čerpání strukturálních fondů, ke kterému dochází na stránkách denního tisku v této době, považuji za nepřesné a zavádějící.

10. února 2009: Dnes se uskutečnilo první pracovní jednání orgánů působících v implementační struktuře Národního strategického referenčního rámce (NSRR). Z jednání vyplývá, že zahájení čerpání finančních prostředků ze strukturálních ...

10. února 2009: Na svém dnešním jednání schválila Vláda České republiky Jednotný systém informování veřejnosti a představitelů veřejné správy o možnostech čerpání evropských fondů.

10. února 2009: S cílem zjednodušit a zvýšit transparentnost systému rozdělování evropských fondů v programovacím období 2007—2013 zajistilo Ministerstvo pro místní rozvoj webovou formu žádosti pro předkládání projektových ...

10. února 2009: Na svém jednání dne 18. července 2007 schválila Vláda ČR Postup při řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2007—2013. Vláda dne 24. dubna 2007 ...

10. února 2009: Vláda ČR na svém včerejším zasedání schválila návrh ministerstva financí, aby si další ministerstva kontrolovala sama čerpání peněz z Evropské unie.

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 13

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven