Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2008 > Ing. Lucie Petříčková odpovídala na vaše ...

Ing. Lucie Petříčková odpovídala na vaše online dotazy na stránkách Úřadu vlády ČR

10.02.2009: V pátek, 25. července, odpovídala Ing. Lucie Petříčková, ředitelka Odboru publicity a administrativní kapacity NSRR, na online dotazy návštěvníků stránek Úřadu vlády ČR. Odbor publicity a administrativní kapacity NSRR (Národního strategického referenčního rámce) je jedním ze dvou základních odborů Národního orgánu pro koordinaci NSRR (NOK). NOK zodpovídá za celkovou koordinaci NSRR. Tento orgán je odpovědný vládě ČR za koordinaci řízení politiky hospodářské a sociální soudržnosti především v oblasti řízení a managementu, sběru dat a jejich elektronické výměny (monitoringu), hodnocení (evaluací), včetně informovanosti a publicity a je partnerem Evropské komisi.
Lucie Petříčková reagovala na dotazy veřejnosti, týkající se především možnosti čerpání prostředků z fondů EU a realizace projektů. Její odpovědi na položené otázky naleznete na stránkách Vlády ČR    .