Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2008 > Náměstek Toušek jednal s náměstkyní ...

Náměstek Toušek jednal s náměstkyní Bízkovou o stavu čerpání fondů EU

10.02.2009: 27. 03. 2008 - Náměstek pro evropské záležitosti MMR Daniel Toušek a zástupci Národního orgánu pro koordinaci se dnes společně setkali s náměstkyní ministra životního prostředí Rut Bízkovou nad aktuálními tématy v oblasti čerpání strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti.

Mezi hlavní témata jednání patřilo čerpání Fondu soudržnosti (FS) za období 2004—2006, v jehož rámci budou finanční prostředky za oblast týkající se životního prostředí (zejména vodohospodářských staveb) bez problému vyčerpány. V rámci nastavení řízení a koordinace implementace operačních programů v programovacím období 2007—2013 byly diskutovány vztahy a vazby mezi jednotlivými operačními programy (OP), koordinace výzev k dosažení synergických efektů a zjednodušení celého systému čerpání. Dále byla projednávána oblast veřejné podpory, která se prolíná všemi operačními programy.

Pozornost byla věnována i tématům jako je publicita jednotlivých OP a její koordinace, systém vzdělávání pro zaměstnance implementační struktury 2007—2013, který schválila vláda dne 25. února 2008.

Operační program Životní prostředí byl Evropskou komisí schválen dne 20. prosince 2007 a celková alokace přesahuje 5 miliard euro. Objemem financí, což je 18,4 % všech prostředků určených z fondů EU pro ČR, se jedná o druhý největší český operační program.