Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2008 > Schvalování projektů na čerpání ...

Schvalování projektů na čerpání evropských dotací v říjnu zaznamenalo čtvrtinový nárůst

10.02.2009: Počet schválených projektů žádajících o podporu z evropských fondů se v průběhu října zvýšil o 25,8 procenta. Zatímco ke konci září mělo finanční prostředky přiděleno celkem 2 165 projektů, na konci října jich bylo již 2 772. Česká republika tak pokračuje v pozitivním trendu zrychlení přidělování peněz z evropských fondů žadatelům.

Na říjnovém nárůstu se podílel zejména operační program (OP) Podnikání pro inovace a Integrovaný operační program, který má v kompetenci cestovním ruch, zavádění informačních technologií, rozvoj státní správy a další důležité oblasti. V regionech nejvíce pokročily regionální operační programy (ROP) Jihovýchod, Severovýchod, Jihozápad a Střední Čechy.

 

Počet programů bez vlastních schválených projektů klesl ze šesti na čtyři. Procesem posuzování v říjnu totiž úspěšně prošly první projekty z OP Lidské zdroje a zaměstnanost a OP Praha Konkurenceschopnost. Českým řídicím orgánům se podařilo zvýšit tempo schvalování projektů již letos na jaře. K největšímu zrychlení pak došlo v červenci, kdy skokově narostly úspěšně obhájené žádosti o evropské dotace ze 102 na 1531.

 

Evropská unie podporuje rozvoj konkurenceschopnosti České republiky a jejích regionů prostřednictvím 24 operačních programů, což jsou oficiální dokumenty vymezující oblasti, na jejichž zlepšení se chce Česká republika zaměřit. Takovými oblastmi jsou například doprava, životní prostředí, zaměstnanost, věda a vzdělávání nebo inovace v podnikání. Vlastní operační programy mají také jednotlivé regiony a zvláštní OP podporují přeshraniční spolupráci s našimi sousedy - Německem, Rakouskem, Polskem a Slovenskem.

 

České operační programy jsou součástí celoevropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti, která má za cíl snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje členských států a jejich regionů a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných oblastí. Evropskou podporu mohou zájemci získat pouze tak, že předloží vlastní projekt řídicímu orgánu, kterým je zpravidla ministerstvo nebo Regionální rada regionu soudržnosti. Pokud řídicí orgán vyhodnotí projekt jako přínosný pro ekonomický a sociální rozvoj, uzavře s jeho předkladatelem smlouvu, na jejímž základě mohou být čerpány evropské peníze. Projekt je závazný, čímž se zajišťuje zpětná kontrola a předchází se tím zneužití finančních prostředků.

 

Evropská unie plánuje podporu hospodářského a sociálního sbližování svých členských států v sedmiletých cyklech - programových obdobích. Mezi lety 2007—2013 má do České republiky přitéct celkem 26,69 miliard eur.

 

Řídicí orgány pravidelně vybízejí veřejnost k předkládání projektů pomocí tematicky zaměřených výzev. Dosud zveřejněné výzvy pokryly z celkových 26,69 miliard eur už více než 12 miliard. Už v druhém roce sedmiletého období se tedy žadatelům otevřely dveře k téměř polovině všech evropských peněz, což je výborným předpokladem pro úspěšné vyčerpání celého objemu dotací přiděleného Společenstvím České republice na probíhající programové období.