Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2008 > Setkání Evropské komise s MMR ukázalo ...

Setkání Evropské komise s MMR ukázalo, že se České republice daří zdárně koordinovat projekty financ

10.02.2009: České republice se daří zdárně koordinovat projekty financované z evropských fondů a stav čerpání evropské podpory je v současné době velmi uspokojivý. Konstatoval to ve čtvrtek Christos Gogos z Generálního ředitelství Evropské komise pro regionální politiku při setkání zástupců Evropské komise s představiteli Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Podle Gogose Evropská komise očekává, že se České republice prostředky, které má od Evropské unie k dispozici na léta 2007—2013, podaří úspěšně využít.

Hlavním bodem programu prvního setkání EK s MMR v novém programovém období, které se uskutečnilo 27. listopadu v Praze, bylo vyhodnocení postupu čerpání finanční podpory ze strukturálních fondů EU a koordinačních aktivit MMR vzhledem k jednotlivým operačním programům. Tým pracovníků Národního orgánu pro koordinaci (NOK), vedený ředitelem odboru Danielem Braunem, představil zástupcům Evropské komise stav čerpání finanční podpory z regionálních a tématických operačních programů.

NOK prezentoval EK své priority z pohledu hlavního koordinačního orgánu finanční pomoci z Evropských fondů v ČR: partnerství mezi operačními programy (OP) a NOK, slaďování činnosti jednotlivých operačních programů, monitoring, projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru Public Private Partnership (PPP), tzv. velké projekty, absorpční a administrativní kapacita, vzdělávání a publicita.

Intenzivně se jednalo také o potřebě zjednodušit v celoevropském měřítku způsob čerpání prostředků ze strukturálních fondů kvůli současné finanční krizi. Úpravy nařízení Rady EU o strukturálních fondech, které by přinesly zjednodušení, představila již minulý týden komisařka Danuta Hübnerová na setkání ministrů zodpovědných za regionální rozvoj v Marseille. Ministr Jiří Čunek, který se marseilleského jednání zúčastnil, považuje zjednodušení systému přidělování finanční pomoci z fondů Evropské unie za novou českou prioritu a hodlá ho prosazovat při každém dalším jednání o administraci strukturálních fondů. ČR se jako budoucí předsednická země stala členem týmu zemí, jenž se bude zabývat odstraněním administrativních bariér ztěžujících dostupnost evropské podpory.