Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2008 > VÍTE O NÁS?: Nová kampaň na propagaci ...

VÍTE O NÁS?: Nová kampaň na propagaci evropských fondů

10.02.2009: Národní orgán pro koordinaci zahájí v pondělí 29. září první etapu nové mediální kampaně na propagaci evropských fondů a možnosti získávání finanční podpory z jednotlivých operačních programů. Plánovaná kampaň má za úkol oslovit širokou veřejnost, u které má být zvýšeno obecné povědomí o finanční a dotační politice EU, a potenciální žadatele o podporu, kterým má kampaň pomoci zorientovat se v dané problematice.

Mediální propagace bude zaměřena zejména na tři cílové skupiny, tedy na odbornou veřejnost (státní správa a samospráva, masmédia, Evropská komise a další odborníci), příjemce (potenciální subjekty, které mají zájem o realizaci programů) a zejména na širokou veřejnost (přímo se nepodílí na realizaci Operačních programů).

"Kampaň má dva cíle, a to vytvořit tlak na žadatele, aby předkládali co nejvíce projektů a aby projekty byly zpracovány co nejkvalitněji. Druhým cílem je dostát požadavku Evropské unie, která nám ukládá propagovat její fondy", uvedl ministr Jiří Čunek

Leit motivem celé kampaně bude otázka: "Víte o nás?" Ministerstvo tak chce připomenout svoji koordinační úlohu, kterou hraje v procesu získávání finanční podpory z fondů Evropské unie.

Zároveň se snaží upozornit na existenci a účel Národního orgánu pro koordinaci (NOK), který zastřešuje všechny operační programy v České republice. Vizualizace kampaně představuje ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka obklopeného svými skutečnými spolupracovníky, kteří pracují v týmu NOK.

Hlavními mediálními kanály budou directmailové aktivity, plakátovací plochy v ulicích a reklama v dopravních prostředcích MHD. Dále pak inzerce v denním tisku, zájmových časopisech, billboardy a citylighty. Ministerstvo pro místní rozvoj, resp. Národní orgán pro koordinaci si vytyčil tři základní cíle: zvýšit úspěšnost realizace nástrojů politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU, přispět k úspěšné realizaci Národního strategického referenčního rámce a podpořit realizaci úspěšných projektů.


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Samostatné oddělení komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmrcz
Web: http://www.mmr.cz/