Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2009 > E-learning pro pracovníky operačních ...

E-learning pro pracovníky operačních programů má pomoci čerpání dotací z EU

21.09.2009:
Praha, 21. září 2009: Národní orgán pro koordinaci (NOK), pracující v rámci Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), připravil pro pracovníky operačních programů e-learningový kurz o čerpání strukturálních fondů EU. Proškolením zaměstnanců chce zvýšit podporu žadatelů o evropské dotace v průběhu vyřizování jejich žádosti i realizace projektu.
Zájmem MMR - NOK je urychlení celého procesu žádání o přidělení dotace. Zvolená varianta e-learningu přestavuje flexibilní vzdělávací řešení, které minimálně zatíží běžný chod úřadů.
 
První běh kurzu s názvem „Úvod do strukturální politiky fondů EU v období 2007–2013“ začíná právě dnes. Je určen zejména nově přijímaným pracovníkům odborů ministerstev a regionálních rad regionů soudržnosti, které mají na starosti čerpání z evropských fondů. Přístupný je na portálu Institutu státní správy (ISS). Financování je zajištěno ze zdrojů Unie prostřednictvím OP Technická pomoc.
 
Kurz probíhá v rámci Systému vzdělávání zaměstnanců realizujících Národní strategický referenční rámec (NSRR), jenž byl schválen usnesením Vlády ČR č. 166 z roku 2008. Další vzdělávací programy, zlepšující odbornou úroveň implementační struktury NSRR, se připravují.
 
 
 
Kontakt:
Národní orgán pro koordinaci (NOK)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6 , 110 15, Praha 1
tel.: +420 224 861 111
e-mail: nok@mmr.cz