Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2009 > E-learningový kurz o evropských fondech ...

E-learningový kurz o evropských fondech úspěšně odstartoval

13.11.2009: Praha, 13. listopadu 2009: Národní orgán pro koordinaci připravil e-learningový kurz „Úvod do strukturální politiky fondů EU v období 2007-2013“, jehož první běh v minulých dnech úspěšně proběhl.
Kurzu se zúčastnili zaměstnanci řídících orgánů a zprostředkujících subjektů operačních programů z řad ministerstev či regionálních rad. Prvního běhu kurzu (od 21.9.-30.10.2009) se zúčastnilo 107 lidí, z nichž 92 úspěšně prošlo závěrečným testem. Kurz zároveň šetřil čas účastníků, protože probíhal moderním, e-learningovým, způsobem.

Dle statistiky zpětné vazby kurz splnil očekávání účastníků výrazně pozitivně. S e-learningovou formou vzdělávání bylo spokojeno 83 % dotázaných a 88 % kladně ohodnotilo praktickou využitelnost získaných informací ve své práci.

Další běh e-learningového kurzu „Úvod do strukturální politiky fondů EU“ bude probíhat od 9. listopadu do poloviny prosince tohoto roku. Kurz je pro účastníky zdarma a je hrazen z operačního programu Technická pomoc.

Národní orgán pro koordinaci (NOK)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6, 110 15, Praha 1
tel.: +420 224 861 111
e-mail: nok@mmr.cz
web: www.strukturalni-fondy.cz    
EUROFON 800 200 200 (bezplatná informační linka o EU)