Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2009 > MMR: Třetí grémium ke zefektivnění ...

MMR: Třetí grémium ke zefektivnění čerpání z fondů EU

30.09.2009: Praha, 30. srpna 2009: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) uspořádalo už třetí koordinační jednání náměstků ministrů na téma zefektivnění využívání evropských fondů. Pravidelná grémia slaďují činnost operačních programů s cílem účinně využít jejich protikrizový potenciál. Na programu jsou konkrétní opatření ke zrychlování čerpání ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.
Ministerští náměstci jako představitelé tématických operačních programů na dnešním jednání představili novinky ve způsobu proplácení dotací příjemcům. Např. OP Životní prostředí letos v létě zhustil vyhlašování výzev k podávání projektů a vyhlásil výzvu v oblasti zateplování budov. Na jejím základě budou zateplovány budovy již na začátku příštího roku. Toto opatření je typickým příkladem, jak mohou fondy flexibilně přivést finance do ekonomiky a přispět k překlenutí krize.

OP Lidské zdroje a zaměstnanost na grémiu uvedl, že uvažuje o změně způsobu zajišťování aktivit pro nezaměstnané. Namísto grantu by šlo o přímé poskytnutí služby (např. rekvalifikace) úřadem práce. Národní orgán pro koordinaci (NOK) podporuje operační programy např. také v etapizaci projektů, díky níž dostávají příjemci finance dříve, než bylo původně plánováno. Důraz je kladen i na zkracování administrativních lhůt vyřizování žádostí.

Minulý čtvrtek proběhlo obdobné jednání se zástupci regionálních operačních programů. Na něm se ukázalo, že v českých regionech se postupy k zefektivnění čerpání již rozběhly. Např. ROP Severovýchod začal proplácet příjemcům ještě nezaplacené faktury od jejich dodavatelů, samozřejmě při zachování pravidel kontroly výdajů.

V rámci ROP Střední Čechy se po zavedení podobného postupu zrychlilo proplácení plateb na méně než 30 dnů. Obdobný systém využívá rovněž ROP Moravskoslezsko, který do celého procesu včleňuje vybrané banky.

MMR zároveň usiluje o rozšíření přístupu realizátorů projektů k úvěrům a státním zárukám. Konkrétně ministerstvo podporuje rozšíření záruk poskytovaných Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou na oblast cestovního ruchu.

„Setkání na úrovni ministerských náměstků a předsedů regionálních rad regionů soudržnosti budou pokračovat, protože přinášejí konkrétní výsledky,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

Kontakt:
Národní orgán pro koordinaci (NOK)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6 , 110 15, Praha 1
tel.: +420 224 861 111
e-mail: nok@mmr.cz
web: www.strukuralni-fondy.cz    
EUROFON: 800 200 200, bezplatná informační linka