Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2009 > Metodický pokyn – Nesrovnalosti

Metodický pokyn – Nesrovnalosti

05.11.2009: Praha, 4. listopadu 2009: Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem financí vydalo aktualizovanou verzi Metodického pokynu – Nesrovnalosti (MPN). MPN se zabývá nesrovnalostmi jako neoprávněnými rozpočtovými výdaji a zahrnuje celý proces nesrovnalostí, od oznámení podezření na nesrovnalost až po vymáhání a vracení prostředků zasažených nesrovnalostmi.
MPN vznikl za účelem harmonizace postupů v oblasti nesrovnalostí dle práva ES v rámci právních předpisů České republiky a navazuje na předchozí verze (vydáno MMR – dne 27. února 2006, vydáno MMR – 24. srpna 2007). MPN se vztahuje na strukturální fondy, Fond soudržnosti a na Evropský rybářský fond v programovacím období 2007-13. MPN vychází z nových nařízení EK na toto programovací období, zohledňuje nastavení implementační struktury v souladu s novými nařízeními EK.