Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2009 > NOK na třetí pracovní skupině INFORM v ...

NOK na třetí pracovní skupině INFORM v Bruselu

17.07.2009:
Zástupkyně Národního orgánu pro koordinaci (NOK) se zúčastnily 15. a 16. června 2009 pracovní skupiny Evropské komise INFORM v Bruselu, kde se každoročně pracovníci zodpovědní za informování veřejnosti o regionální politice EU, včetně těch českých, scházejí k výměně zkušeností.  
Letos se INFORM konal potřetí a zúčastnilo se ho okolo 150 delegátů. Hlavním tématem byla diskuse o komunikaci v době ekonomického propadu a dopady krize v sociální oblasti. Na programu byla také prezentace analýzy mediálního obrazu Evropské unie. Z obsahové analýzy provedené ve všech klíčových médiích v celé sedmadvacítce od října 2008 do ledna roku 2009 vyplynulo, že regionální média informují o evropských fondech více než ta celoplošná. Sdělovací prostředky píší o fondech hlavně v souvislosti s krizí jako o možné finanční pomoci, zdroji zisku pro region.
 
Zástupce Regionální rady Moravskoslezsko Daniel Foltýnek v jedné z pracovních skupin předvedl jako příklad dobré praxe fungování počítačového programu, který slouží jako plánovací kalendář pro žadatele o evropské dotace. Nástroj umožňuje snadné naplánování konzultací s řídicími orgány a efektivní využití času.

K diskusi o tom, jakým způsobem o regionální politice informovat, byla NOKem na INFORM přizvána také redaktorka časopisu Moravské hospodářství Alice Dvořáková. Dvořáková v diskusi zdůraznila význam přesných a snadno srozumitelných tiskových zpráv s tématikou evropské politiky soudržnosti, které novinářům usnadňují práci a v důsledku zlepšují informovanost široké veřejnosti o evropských fondech. Zástupkyně novinářů by přivítala i možnost školení pro novináře, kde by jim byly objasněny komplikovanější pojmy a ekonomické mechanismy čerpání.