Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2009 > Nová podoba webu strukturální fondy ...

Nová podoba webu strukturální fondy představena na konferenci ISSS

15.04.2009: Na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) byly 6. dubna 2009 představeny inovované internetové stránky www.strukturalni-fondy.cz společně s novou podobou portálu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, www.mmr.cz.
Web www.strukturalni-fondy.cz, jehož služeb právě využíváte, je spravován jako hlavní rozcestník pro orientaci v evropských fondech Národním orgánem pro koordinaci (NOK) působícím v rámci ministerstva. Na veletrhu ISSS novou podobu tohoto portálu slavnostně představil ředitel Odboru publicity a administrativní kapacity NSRR Ing. Mikuláš Ostatnický. NOK zde také připravil informační stánek, který se těšil zájmu veřejnosti.
Přepracovaná podoba www.strukturalni-fondy.cz je graficky atraktivnější a zároveň esteticky koresponduje s www.mmr.cz. Ještě důležitější však jsou praktické funkce, které nová verze portálu přinesla. Po obsahové stránce je přehlednější, snadno ovladatelný a uživatelsky vstřícný. Důraz je kladen na srozumitelné úvodní stránky s cílem poskytnout široké veřejnosti základní informace nezbytné pro pochopení smyslu evropské regionální politiky a systému operačních programů.
Zároveň web nabídne těm, kteří se zajímají o politiku hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) hlouběji, oficiální dokumenty jako jsou Národní strategický referenční rámec a informační materiály operačních programů, popisy systémů řízení fondů EU, jejich institucionálního zajištění atd.
Veškeré texty byly kompletně aktualizovány a údaje o minulém programovém období
2004­–2006 přesunuty do samostatné záložky, což přispělo k přehlednosti. Zachováno zůstane snadné vyhledávání odkazů na řídící orgány jednotlivých operačních programů a nabídka pro veřejnost obracet se s dotazy na adresu info@strukturalni-fondy.cz.
 
 
Jaké nové nebo vylepšené funkce stránky nabízejí:
 
  • Vyhledávání výzev podle kritérií téma, operační program, prioritní osa, oblast, podoblast, příjemce, klíčová slovo, platnost výzvy. Tato záložka velmi usnadní uživatelům hledání vhodného dotačního titulu.
  • Modul na vyhledávání informačních materiálů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů. Zde jsou kritéria pro vyhledávání operační program a typ dokumentu.
  • Vylepšen byl také kalendář akcí pořádaných v oblasti získávání prostředků z fondů Evropské unie např. semináře, workshopy, výzvy. Kritériem pro vyhledávání jsou měsíc, operační program, region, typ akce atd.
  • Výrazně se usnadnil přístup k monitorovacím zprávám. Před vloženými monitorovacími zprávami bude každý měsíc také umístěn stručný výtah z nich (tisková zpráva) a vysvětlující informace.
  • Zcela novou rubrikou je záložka uskutečněných projektů nového programového období 2007–2013. Cílem je seznámit širokou veřejnost s příklady konkrétního dopadu realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU v České republice.

Složka multimedií