Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2009 > Operační programy pružně reagují na krizi

Operační programy pružně reagují na krizi

24.07.2009:
České operační programy, které jsou zodpovědné za rozdělování zdrojů z fondů EU, průběžně mění svou vnitřní strukturu a úřední postupy tak, aby bylo využití dotací v době ekonomického útlumu snazší a efektivnější. Jen v červnu byly Národním orgánem pro koordinaci (NOK) zaznamenány následující změny:

Operační program Doprava (OP D) přesunul 15 milionů eur z technické podpory na realizaci konkrétních dopravních projektů. Tyto prostředky budou k dispozici standardním postupem – žadatelé na jejich získání mohou podat projekty v postupně vyhlašovaných výzvách OP D.

 
OP Životní prostředí (OP ŽP) chce usnadnit žadatelům přístup k finanční pomoci. Zkrátí proces administrace a vyhlásí pro letošní rok větší počet výzev, než bylo plánováno. OP Životní prostředí se do konce roku zároveň více zaměří na venkov. Na podzim 2009 je plánována výzva na podporu projektů, které snižují znečištění komunálních zdrojů v menších obcích.
 
Regionální operační program (ROP) Střední Morava hodlá ušetřit náklady žadatelů tím, že finančně náročné odborné studie požadované jako příloha žádosti o financování, budou předkládat až projekty postoupivší z prvního kola do užšího výběru. Tento dvoukolový systém představuje vstřícný krok vůči žádajícím firmám, orgánům samosprávy i státem zřizovaným institucím, který v obtížné ekonomické situaci jistě uvítají.
 
Některé OP nově zveřejnily na svých webových stránkách také soupisy častých pochybení, která mohou vést až k odnětí dotace. Informace má sloužit jako prevence zbytečných chyb a pomoci žadatelům, aby se jich vyvarovali.
 
Postup realizace projektů financovaných z evropských fondů a jejich proplácení za měsíc červen
 
K 3. červenci 2009 bylo evidováno 8 366 schválených projektů v celkové výši 137,4 miliardy korun. Za červen Češi podali 1 695 nových projektů, což znamená meziměsíční nárůst počtu projektů o 7,6 procenta. Konečným příjemcům bylo proplaceno 19,9 miliardy korun. Nejlépe si v proplácení vedou OP Podnikání pro inovace, ROP Severovýchod a ROP Střední Morava. Další informace v grafické podobě naleznete v přiloženém dokumentu Stav čerpání za 60 sekund.


Stav čerpání 2007 - 2013 za 60 sekund
Obr. 1: Souhrný stav čerpání, zdroj MSC2007Obr. 2: Schválené projekty, zdroj MSC2007Obr. 3: Proplacené finanční prostředky příjemcům, zdroj MSC2007