Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > 2009 > Prohlášení Ministerstva pro místní rozvoj České republiky k fungování monitorovacího systému evropsk

Prohlášení Ministerstva pro místní rozvoj České republiky k fungování monitorovacího systému evropsk

Stav současného monitorovacího systému čerpání evropských fondů nebrání využití finančních prostředků, které má Česká republika od Evropské unie k dispozici na rozpočtové období 2007—2013. Proplácení projektů podaných žadateli o evropskou podporu není ohroženo a prostředky k jejich realizaci jsou připraveny.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena