Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2009 > Seminář k budoucnosti kohezní politiky

Seminář k budoucnosti kohezní politiky

28.08.2009: Ve středu 26. srpna 2009 proběhl v hotelu Courtyard seminář k budoucnosti kohezní politiky. Seminář uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj jako součást debaty o podobě kohezní politiky po roce 2013, která byla na evropské úrovni zahájena již v minulém roce. Akce je součástí celonárodní debaty o budoucích potřebách, směřování a koncepci kohezní politiky v České republice a jejích regionech v budoucím programovacím období 2014 – 2020.
Akce se zúčastnili zástupci ostatních resortů, krajů a další významní partneři. Seminář zahájil vrchní ředitel sekce NOK a evropských záležitostí Ing. Daniel Braun. Se svými příspěvky poté vystoupili uznávaní odborníci v této oblasti. Doc. Blažek z Přírodovědecké fakulty UK v Praze zhodnotil současný stav debaty na evropské úrovni a zanalyzoval postoje ostatních členských zemí EU v souvislosti se závěry ministerského jednání v Mariánských Lázních. Ing. Petr Zahradník z České spořitelny poté přednesl svůj příspěvek o předpokládaných potřebách regionů ČR po roce 2013. Seminář uzavřel svým příspěvkem ekonomický expert Ing. Aleš Michl, který prezentoval předpokládané scénáře vývoje HDP v regionech s ohledem na překročení hranice 75 % průměru EU.
 
Závěry jednání budou použity při tvorbě aktualizované Rámcové pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky, která bude předložena k projednání vládě 30. září 2009.