Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2009 > Setkání se zástupcem evaluační jednotky ...

Setkání se zástupcem evaluační jednotky DG Regio na MMR 17.4.2009

23.04.2009: Zástupce evaluační jednotky Generálního ředitelství Evropské komise pro regionální politiku (DG Regio) Pasi Rantahalvari přijal pozvání Národního orgánu pro koordinaci (NOK) a zúčastnil se diskusního setkání se zástupci řídících orgánů operačních programů realizovaných v období 2007-2013 v České republice. Diskuse se uskutečnila 17. dubna 2009 v prostorách MMR.
V úvodu jednání proběhly prezentace NOK a zástupce DG Regio. Zástupci NOK představili plán evaluačních aktivit v České republice v rámci Strukturálních fondů (SF). Pasi Rantahalvari ve svém příspěvku zdůraznil potřebu průběžných evaluací, flexibilitu při tvorbě evaluační metodologie a správné načasování výběru témat.

Následná debata se zabývala používanými metodami evaluace, dále doporučeními a přístupnými zdroji informací, které EK v oboru evaluací řídícím orgánům OP může nabídnout. Jako zásadní pro úspěšnou realizaci Evaluačního plánu NSRR byl určen princip partnerství, budovaní evaluační kapacity a fungující komunikace mezi EK a evaluačními týmy České republiky. Pasi Rantahalvari rovněž doporučil sledovat meziročně celkový počet a zaměření všech evaluačních aktivit na úrovni OP i NOK a tyto údaje komunikovat s DG Regio.

Účastníci pracovního setkání se shodli, že v rámci budování evaluační kapacity v ČR je potřeba stále zvyšovat odbornost a posilovat výměnu zkušeností a informací na národní i evropské úrovni.

V odpoledních hodinách představili zástupci NOKu Pasi Rantahalvarimu funkce centrálního monitorovacího systému SF (MSC2007) a způsob práce s indikátory realizovaný v České republice. Zástupce DG Regio také využil možnost prohlédnout si pravidelné výstupy NOKu, zejména Měsíční monitorovací zprávy o průběhu čerpání SF.

Pracovní setkání proběhlo ke spokojenosti všech zúčastněných stran a bylo shledáno jako velmi přínosné pro další spolupráci mezi EK a ČR v oblasti evaluačních aktivit.