Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2009 > Z fondů EU proplaceno o 3,7 miliardy ...

Z fondů EU proplaceno o 3,7 miliardy korun více

27.08.2009:
Praha, 26. srpna 2009: Objem prostředků proplacených českým příjemcům z evropských strukturálních fondů a Fondu soudržnosti meziměsíčně vzrostl o 18,4 procenta. Převod peněz z EU do ČR se ulehčil i díky tomu, že Evropská komise  letos v červenci a srpnu schválila řídící a kontrolní systémy 13 českých operačních programů.
Celkem bylo podle nejnovějších údajů k 5. srpnu 2009 vyplaceno v rámci politiky soudržnosti z evropských fondů (ERDF, ESF a Fond soudržnosti) téměř 23,6 miliardy korun. Nárůst mezi od začátku června do začátku srpna letošního roku představuje 3,7 miliardy korun.
 
„Schválením řídících systémů 13 českých operačních programů Evropská komise potvrdila, že proces využití fondů EU v ČR je funkční a dobře nastavený. Toto schválení je zároveň předpokladem pro certifikaci, tedy pro zpracování hromadných žádostí o převod z rozpočtu EU do rozpočtu ČR. Ty se posílají do Bruselu přibližně třikrát do roka,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.
 
Národní orgán pro koordinaci (NOK) v současnosti eviduje 25 224 předložených žádostí o podporu z fondů EU v celkové výši 525,3 miliardy korun. Z toho bylo schváleno 12 294 projektů za přibližně 139 miliard korun.
 
Průměrný podíl vyřazených projektů se v českých operačních programech (OP) pohybuje okolo 29,2 procenta. Při porovnání regionálních (regionální OP sdružují jeden až tři kraje) a tématických operačních programů (zaměřených průřezově na např. dopravu, vzdělávání, vědu, životní prostředí) se ukazuje, že v regionech je zájem o evropské financování silnější a probíhá tam vyšší konkurenční soutěž.
 
 
 
Kontakt:
Národní orgán pro koordinaci (NOK)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6 , 110 15, Praha 1
tel.: +420 224 861 111
e-mail: nok@mmr.cz
web: www.strukuralni-fondy.cz    

Grafický přehled čerpání 2007–2013