Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2009 > Zapojení krajů do jednání o budoucí ...

Zapojení krajů do jednání o budoucí podobě kohezní politiky

28.08.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj zahájilo na začátku srpna 2009 činnost Meziregionální poradní skupiny MMR pro budoucnost kohezní politiky. Tato nová Poradní skupina je složena se zástupců krajů a zástupců ministerstva. Skupina by měla být trvalou platformou pro vzájemnou výměnu informací a zkušeností i pro hledání a formulování koncepčních návrhů pro budoucí programovací období 2014–2020.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  každoročně předkládá vládě ČR Aktualizovanou Rámcovou pozici ČR k budoucnosti kohezní politiky EU. Současně byla v minulém roce zahájena debata o budoucí podobě kohezní politiky po roce 2013, o jejím zaměření a také o mechanismech jejího fungování. Důvodem založení této poradní skupiny je větší zapojení krajů ČR do těchto debat, jejichž zintenzivnění se předpokládá zejména v letech 2010 – 2011.

MMR chce tímto způsobem s kraji konzultovat stanoviska ČR k této problematice, stejně tak jako dílčí pozice, které zástupci MMR obhajují v Bruselu při vyjednávání na Radě EU. Role MMR bude spočívat ve vedení debaty, shrnutí závěrů, vypracování společných stanovisek k dílčím problémům a jejich prezentace na dalších fórech v rámci Řídícího a koordinačního výboru.
Cílem založení Poradní skupiny je mimo jiné i sladění pozic krajů s pozicemi MMR, vzájemná výměna informací z evropské, celostátní a regionální úrovně, společná formulace pozice ČR k zásadním otázkám v rámci celoevropské debaty o budoucnosti kohezní politiky po roce 2013 a pravidelná aktualizace Rámcové pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky.
 
Ustavující jednání proběhlo dne 7. srpna 2009 v hotelu Courtyard, první pracovní jednání nové poradní skupiny se uskuteční v pondělí 7. září 2009.