2010

 
Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 52

3. září 2010: Zástupci ministerstva, Parlamentu a Senátu se shodli, že pro jednání o podobě budoucí kohezní politiky a vyjednávání programového období pro roce 2013 bude pro Českou republiku klíčové jasně definovat priority ...

3. září 2010: Ministerstvo pro místní rozvoj uzavřelo s jedenácti renomovanými českými osobnostmi dohodu o spolupráci při přípravě čerpání prostředků evropských fondů v příštím programovacím období. Expertní skupina se sešla ...

29. července 2010: Zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR přivítali v pátek 9. července 2010 kolegy z Maďarska, aby se s nimi podělili o zkušenosti z již proběhlého českého předsednictví.

4. května 2010: Náměstek pro regionální a kohezní politiku MMR Petr Osvald dnes zahájil konferenci UNECE – Enhancing Urban Performance. Zástupci politiky bydlení z Ministerstva pro místní rozvoj zde společně se zástupci urbánní ...

27. dubna 2010: Ve dnech 19. – 21. dubna 2010 se ve Vídni a Bratislavě uskutečnila další z řady konferencí ke Strategii EU pro dunajský region, jejímž hlavním cílem bylo prodiskutovat otázky týkající se financování projektů v ...

31. března 2010: V pondělí 29.3.2010 proběhl v prostorách Senátu Parlamentu České republiky expertní seminář „Reforma kohezní politiky – aktuální vývoj a důsledky pro ČR“, na kterém vystoupila řada expertů z různých evropských i ...

31. března 2010: V úterý 23. března 2010 proběhlo v Praze v pořadí čtvrté jednání Meziregionální poradní skupiny pro budoucnost kohezní politiky. Jan Fluxa z Ministerstva pro místní rozvoj zahájil jednání aktuálními informacemi o ...

31. března 2010: Ve dnech 16.-18. března 2010 se konalo ve španělském městě Málaga v rámci španělského předsednictví EU neformální setkání ministrů zodpovědných za územní rozvoj a kohezní politiku. Uvedené jednání se zabývalo otázkou ...

31. března 2010: Ve dnech 24.- 26.2.2010 se v Budapešti v rámci španělského předsednictví konala konference ke Strategii EU pro dunajský region, jejímž cílem bylo navázat na předcházející konferenci v Ulmu a zaměřit se na debatu ...

31. března 2010: Ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška se v pátek 19. února zúčastnil neformálního setkání ministrů ve španělské Zaragoze. Ministři jednali o budoucím charakteru kohezní politiky v novém programovém období po ...

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 52

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven