Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2010 > Agenda a priority MMR v průběhu ...

Agenda a priority MMR v průběhu španělského předsednictví v Radě EU

20.01.2010: Program španělského předsednictví v Radě EU neobsahuje výslovně téma budoucnosti kohezní politiky Evropské unie, na rozdíl od českého předsednictví, kdy budoucnost kohezní politiky byla prioritou Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Jedním z cílů španělského předsednictví je detailní diskuse Strategie EU 2020 na jednotlivých sektorových Radách, která by měla věcně definovat rámec pro strategický dokument EU v oblasti koheze po roce 2013. Z toho důvodu je monitorování debaty ke Strategii EU 2020 klíčovou prioritou také pro ministerstvo pro místní rozvoj. Strategie EU 2020 bude také jedním z bodů agendy mimořádného únorového summitu k ekonomických tématům, následně by ke Strategii EU 2020 měly být schváleny závěry pravidelné Jarní Evropské rady.

V programu TRIA předsednictví Španělska, Belgie a Maďarska ze dne 27. listopadu 2009 jsou v oblasti kohezní politiky, územního rozvoje a bydlení uvedeny pouze obecné záměry, včetně zdůraznění pokračování významu kohezní politiky a významu zevrubné diskuse o její budoucnosti po roce 2013, dále je zde zmíněn význam rozvoje měst a bydlení z hlediska regenerace, klimatických změn, krize a demografických změn.

 

Dne 12. ledna 2010, v rámci jednání Pracovní skupiny Rady pro strukturální opatření (B5) byl oficiálně zveřejněn program španělského předsednictví v oblasti kohezní politiky a územního rozvoje. Z prezentace vyplynulo, že prioritami španělského předsednictví v daných oblastech jsou:

  • Budoucnost kohezní politiky
  • Územní soudržnost
  • Zjednodušení kohezní politiky pro budoucí období

 

Vzhledem k tomu, že ministři pro místní/regionální rozvoj nemají svou vlastní formální Radu, agendy ministerstva pro místní rozvoj se týkají pouze tři neformální setkání ministrů:

 

Neformální jednání ministrů pro regionální (kohezní) politiku, Zaragoza,
18.-19. února 2010

Témata jednání ministrů:

Ø        Budoucnost kohezní politiky

Ø        Územní soudržnost (jako součást Lisabonské smlouvy),

Ø        Témata pro zjednodušení kohezní politiky v novém programovém období po roce 2013.

Ø        Výsledek jednání: shrnutí diskuse připravené španělským předsednictvím, které bude následně publikováno.

 

Neformální jednání ministrů - správa území z hlediska vztahů mezi různými úrovněmi samosprávy – 16.–18. března, Málaga

Témata jednání budou upřesněny.

 

Neformální jednání ministrů pro oblast bydlení a městského rozvoje, 21.-22. června, Toledo

Témata jednání budou upřesněny.

 

Z hlediska legislativy EU patřící do agendy MMR bude během španělského předsednictví pokračovat proces úpravy dvou legislativních předpisů (zvláště vyjednávání s Evropským parlamentem), a to nařízení o Evropském fondu regionálního rozvoje a Obecného nařízení (o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti).