Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > 2010 > Agenda a priority MMR v průběhu španělského předsednictví v Radě EU

Agenda a priority MMR v průběhu španělského předsednictví v Radě EU

Program španělského předsednictví v Radě EU neobsahuje výslovně téma budoucnosti kohezní politiky Evropské unie, na rozdíl od českého předsednictví, kdy budoucnost kohezní politiky byla prioritou Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Jedním z cílů španělského předsednictví je detailní diskuse Strategie EU 2020 na jednotlivých sektorových Radách, která by měla věcně definovat rámec pro strategický dokument EU v oblasti koheze po roce 2013. Z toho důvodu je monitorování debaty ke Strategii EU 2020 klíčovou prioritou také pro ministerstvo pro místní rozvoj. Strategie EU 2020 bude také jedním z bodů agendy mimořádného únorového summitu k ekonomických tématům, následně by ke Strategii EU 2020 měly být schváleny závěry pravidelné Jarní Evropské rady.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena