Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2010 > Česká republika vítá zásadní dokument ...

Česká republika vítá zásadní dokument Evropské politiky soudržnosti

12.11.2010: Evropská komise publikovala 10. 11. 2010 dlouho očekávanou tzv. Pátou kohezní zprávu o hospodářské, sociální a územní soudržnosti, kterou představila jako jeden z hlavních podkladů pro další fázi debat o budoucnosti kohezní politiky po roce 2013. Kohezní politika EU představuje klíčový nástroj k podpoře aktivní politiky rozvoje financované z veřejných finančních zdrojů. Ve formulování podoby kohezní politiky se ČR v evropském kontextu výrazně angažuje.
V publikované zprávě oceňujeme zejména dva hlavní směry:
1) Zachování silné role kohezní politiky i v příštích letech. Její integrovaný charakter umožňuje koordinaci podpory na daném území, a tím pádem efektivnější využívání finančních prostředků. V tomto ohledu je kohezní politika EU tou nejviditelnější evropskou politikou s jasnými dopady na členské státy a jejich občany.
2) Zachování orientace kohezní politiky především na méně rozvinuté regiony EU.

Pátá kohezní zpráva bude nyní v České republice diskutována ze strany MMR jako koordinátora kohezní politiky v ČR se všemi relevantními subjekty. Oficiálním zahájením projednání na národní úrovni bude konference připravovaná MMR na 29. 11. 2010 za účasti prof. Barcy a významných osobností jak evropské, tak české politické a odborné scény.

Oficiální představení Páté kohezní zprávy v ČR ze strany Evropské komise proběhne 16. 11. na půdě Zastoupení EK v Praze.