Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > 2010 > Chceme jednotný koordinační přístup

Chceme jednotný koordinační přístup

Praha, 13. prosince 2010: Vytvoření jediné linie při vyjednávání o budoucí podobě evropských strukturálních fondů a kohezní politiky. To je jeden ze závěrů dnešního setkání Parlamentní konzultační skupiny MMR pro budoucnost kohezní politiky EU (PKS).

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena