Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2010 > Dodatečné prostředky míří zejména do ...

Dodatečné prostředky míří zejména do podpory služeb a podnikání

16.11.2010: Praha 15. listopadu 2010: Ministerstvo pro místní rozvoj předkládá na zítřejší jednání Vlády České republiky návrh na rozdělení prostředků dodatečně získaných z fondů Evropské unie. Více než 237 milionů EUR by mělo směřovat především do oblasti služeb, podpory podnikání a regionální infrastruktury.
Dodatečné prostředky Česká republika získá na základě ustanovení čl. 17 Meziinstitucionální dohody, jednoho z klíčových legislativních dokumentů EU. V něm je zakotveno právo na kompenzaci těch států, jejichž skutečný hrubý domácí produkt za roky 2007-2009 se od odhadů Evropské komise liší o více než 5 %. Spolu s Českou republikou tak dodatečné prostředky získá ještě Slovensko a Polsko.

„Návrh vychází z klíče, který vláda schválila již v dubnu tohoto roku, ale již zohledňuje upřesnění ze strany Evropské komise a rovněž připomínky ostatních subjektů, které se v rámci připomínkového řízení vyjadřovaly, abychom dodatečně získané finance využili s maximální efektivitou,“ uvedl Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj.