Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2010 > EK: Všechny české operačním programy ...

EK: Všechny české operačním programy mají správné řídící a kontrolní systémy

05.03.2010: Praha, 4. března 2010: Evropská komise schválila řídící a kontrolní systém operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Výzkum a vývoj pro inovace byl posledním z českých operačních programů, který na schválení ještě čekal. Všechny české operační programy (OP) tak mají z Bruselu potvrzeno, že nastavení jejich systému čerpání je dostatečné.
Díky tomu lze ve všech OP výdaje na projekty českých žadatelů refundovat z Evropské komise průběžně. Zpočátku programového období využívala Česká republika platby ze záloh poskytnutých Bruselem.

Evropská komise (EK) prověřuje u všech operačních programů realizovaných v členských zemích, jak jsou řízeny a kontrolovány. Jedná se složitý administrativní proces, který u všech členských států trvá měsíce až roky.

Pokud EK shledá, že je řízení, monitoring a audit v pořádku, mohou operační programy začít žádat průběžně o proplácení prostředků poskytovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti místo čerpání záloh. Jde v podstatě o vyšší stupeň finanční důvěry ze strany EK, který postupně získávají prověřené operační programy jednotlivých členských zemí.

„Zprůchodnění průběžných plateb je významným krokem k úspěšnému využití evropské podpory pro roky 2007–2013,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.Kontakt:
Národní orgán pro koordinaci (NOK)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6 , 110 15, Praha 1
tel.: +420 224 861 111
e-mail: nok@mmr.cz
web: www.strukturalni-fondy.cz
EUROFON 800 200 200 (bezplatná informační linka o EU)