Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2010 > JESSICA získává na významu

JESSICA získává na významu

11.11.2010: Praha 9. listopadu 2010: Ministerstvo pro místní rozvoj společně s Evropskou investiční bankou dnes uspořádalo seminář k implementaci nástroje finančního inženýrství JESSICA. Na semináři byly prezentovány dosavadní poznatky a zkušenosti, které v rámci České republiky s nástrojem JESSICA existují. Jednalo se již o druhou podobně zaměřenou akci.
Kromě prezentace studií proveditelnosti tohoto nástroje v českých podmínkách se hovořilo také o aktuálním stavu i výhledech implementace tohoto nástroje v rámci některých konkrétních regionů České republiky.

Lze předpokládat, že v příštím programovém období bude na využívání tohoto nástroje kladen velký důraz a není vyloučené, že část peněz z evropských fondů bude směřována právě k využití pomocí tohoto způsobu financování. „Již déle je jasný rostoucí význam dobrého využívání tohoto nástroje Českou republikou. Čím více zkušeností získáme ještě v tomto programovém období, o to jednodušší pak bude jeho uplatnění v období po roce 2014“, uvedl 1. náměstek ministra Daniel Braun.


Poznámka pro média

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU). Více na www.mmr.cz.

Nástroj JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) vznikl z iniciativy Evropské komise a Evropské investiční banky a je zaměřen na nový způsob využití prostředků ze strukturálních fondů. Funguje na principu využití návratných zdrojů, které jsou formou dlouhodobých úvěrů, půjček, záruk a investičního kapitálu poskytovány na investice např. do městských oblastí.