Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2010 > Jankovský: Je potřeba zajistit rozvoj ...

Jankovský: Je potřeba zajistit rozvoj všech regionů

07.12.2010: Praha, 6. prosince 2010: Ke svému druhému jednání se dnes sešla Expertní poradní skupina MMR pro budoucnost kohezní politiky. Jedenáctka odborníků, které předsedá Daniel Braun, první náměstek ministra pro místní rozvoj, má za úkol pomoci ČR v přípravě čerpání prostředků evropských fondů v příštím programovacím období.

Klíčovým tématem naší schůzky byla samozřejmě nedávno zveřejněná Pátá kohezní zpráva a další aktivity, které na ni v České republice navázaly,“ připomněl Daniel Braun nedávnou úspěšnou konferenci „Česká republika a budoucnost kohezní politiky“, kterou MMR organizovalo. Na programu byla také debata o připravované pozici ČR k návrhům Evropské komise. "V první řadě je třeba se zaměřit na otázku koncentrace. Musíme se orientovat na omezený okruh priorit, které umožní efektivní využití evropských prostředků,“ shrnul Daniel Braun.


Poznámka pro média

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU). Více na www.mmr.cz.

Expertní poradní skupinu EPOS tvoří europoslanci Oldřich Vlasák (zároveň předseda Svazu měst a obcí) a Jan Březina, hejtman Radko Martínek (bývalý ministr pro místní rozvoj), Miroslava Kopicová (bývalá ministryně školství), expert na EU Pavel Telička, ekonomové Luděk Niedermayer, Michal Mejstřík, Petr Zahradník a Aleš Michl, člen Výboru regionů EU Petr Osvald a docent Jiří Blažek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Pátá kohezní zpráva bude nyní v České republice diskutována ze strany MMR jako koordinátora kohezní politiky v ČR se všemi relevantními subjekty. Oficiálním zahájením projednání na národní úrovni je konference připravená MMR na 29. 11. 2010 za účasti prof. Barcy a významných osobností jak evropské, tak české politické a odborné scény. Oficiální představení Páté kohezní zprávy v ČR ze strany Evropské komise proběhlo 16. 11. na půdě Zastoupení EK v Praze.

Kohezní politika je z hlediska rozpočtu v současném programovém období 2007-13 druhou nejvýznamnější politikou EU (35,7% z celkového rozpočtu EU). Obecným cílem kohezní politiky je podle čl. 174 Lisabonské smlouvy snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů a posilování hospodářské, sociální (a územní) soudržnosti za účelem harmonického vývoje EU.