Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > 2010 > Jankovský: Je potřeba zajistit rozvoj všech regionů

Jankovský: Je potřeba zajistit rozvoj všech regionů

Praha, 6. prosince 2010: Ke svému druhému jednání se dnes sešla Expertní poradní skupina MMR pro budoucnost kohezní politiky. Jedenáctka odborníků, které předsedá Daniel Braun, první náměstek ministra pro místní rozvoj, má za úkol pomoci ČR v přípravě čerpání prostředků evropských fondů v příštím programovacím období.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena