Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2010 > Konference ke Strategii EU pro dunajský ...

Konference ke Strategii EU pro dunajský region v Ulmu

05.02.2010: Ve dnech 1. a 2. února 2010 se v německém Ulmu uskutečnila v rámci akcí španělského předsednictví konference „Strategie EU pro dunajský regionu“, které se zúčastnili zástupci Ministerstva pro místní rozvoj. Tato konference je první z řady akcí, jejichž cílem je poskytnout prostor pro veřejnou debatu nad přípravou Strategie EU pro dunajský region.

Program konference

Konference byla rozdělena do čtyř bloků. Dopoledne hlavní řečníci pronesli klíčové projevy následně proběhla panelová diskuze. Odpoledne proběhly čtyři tematické workshopy a závěrečný panel. Konferenci zahájili: komisař Pawel Samecki, ministryně práce a sociálních věcí Baden Württemberska Monika Stolz, ministryně federálních a evropských záležitostí Bavorska Emilia Müller, ministr životního prostředí Rumunska Lázsló Borbély. ministr pro místní rozvoj Bulharska Rosen Plevneliev a vicepremiér Srbska Božidar Djelic. Následně proběhla panelová diskuze. Odborné workshopy byly na následující témata: propojení a komunikace, aspekty životního prostředí, voda a prevence rizik, socioekonomický rozvoj a governance.

Závěrečná část konference sestávala ze shrnutí výsledků workshopů. Konferenci zakončila svým projevem Danuta Hübner.

 

Dosavadní vývoj Strategie

Evropská Rada vyzvala Evropskou Komisi v červnu 2009, aby do konce roku 2010 vypracovala společně s členskými státy Strategii EU pro dunajský region. V prosinci 2009 proběhlo první jednání národních koordinátorů v Bruselu. Národní koordinátoři se mají scházet jedenkrát za tři měsíce. ČR má do konce března 2010 zaslat Komisi Rámcovou pozici k Strategii. Hlavním gestorem Strategie za ČR je Úřad vlády Odbor koordinace evropských politik. Strategie by měla být přijata za maďarského předsednictví v 1. pol. 2011. Mezi účastnické země patří členské země: ČR, Německo, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko; kandidátské země: Chorvatsko, Makedonie; sousedské země: Moldávie, Srbsko, Ukrajina.

 

Další konference na Dunajskou Strategie proběhne 25. – 26.2.2010 v Budapešti.

 

Návazné konference k Dunajské Strategii najdete na webu DG REGIO:

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/agenda/index_en.cfm