Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > 2010 > Kvalifikovaní pracovníci jsou pro čerpání fondů EU klíčoví

Kvalifikovaní pracovníci jsou pro čerpání fondů EU klíčoví

Praha 12. listopadu 2010: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) dlouhodobě vytváří systém vzdělávání pro všechny pracovníky, kteří se podílejí na administraci strukturálních fondů EU. Cílem projektu je prostřednictvím vyškolených odborníků ušetřit příjemcům zbytečné výdaje za různé poradenské a zprostředkovatelské služby.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena