Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2010 > Kvalifikovaní pracovníci jsou pro ...

Kvalifikovaní pracovníci jsou pro čerpání fondů EU klíčoví

16.11.2010: Praha 12. listopadu 2010: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) dlouhodobě vytváří systém vzdělávání pro všechny pracovníky, kteří se podílejí na administraci strukturálních fondů EU. Cílem projektu je prostřednictvím vyškolených odborníků ušetřit příjemcům zbytečné výdaje za různé poradenské a zprostředkovatelské služby.
Plynulé čerpání z fondů Evropské unie je prioritou Ministerstva pro místní rozvoj, jakožto národního koordinátora této oblasti. K tomu je zapotřebí kvalitních a vzdělaných pracovníků, kteří se budou dobře orientovat v problematice evropských fondů. MMR odhaduje, že takových lidí je v České republice přibližně 2300.

„Nejcennější kapitál každé firmy tvoří vzdělaní a motivovaní lidé. Toto snad ještě ve vyšší míře platí také o pracovnících administrujících evropské fondy, jejichž dostatečná kvalifikace je jednou z nejdůležitějších podmínek úspěšného čerpání dotací z evropských fondů,“ sdělil Daniel Braun, první náměstek ministra pro místní rozvoj.

Vzdělávání bude probíhat formou prezenčního studia a formou e-learningu. Systém zahrnuje obecné vzdělávání zaměřené na problematiku legislativy EU a ČR, finančního a projektového řízení, kontroly a řízení procesů, a specifické vzdělávání zahrnující resortně, regionálně a odborně profilované znalosti a dovednosti. Na výdaje MMR, které toto vzdělávání bude stát, je ze strany Evropy pamatováno – celý systém vzdělávání bude hrazen ze zdrojů Evropských fondů z Operačního programu Technická pomoc.