Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2010 > MMR: Díky včasnému zásahu nepřijde česká ...

MMR: Díky včasnému zásahu nepřijde česká věda o 6,5 miliardy korun

24.08.2010: Praha, 23. srpna 2010: Ministerstvo pro místní rozvoj vyjednalo s Evropskou komisí více času pro čerpání 6,5 miliardy korun z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
Národní orgán pro koordinaci (NOK), působící při Ministerstvu pro místní rozvoj, který zastřešuje všechny operační programy financované z fondů Evropské Unie, vyjednal nové podmínky pro čerpání finančních prostředků z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Tento operační program byl definitivně schválen s ročním zpožděním oproti ostatním, časový limit čerpání byl ovšem pro všechny programy stejný. Proto hrozilo, že prostředky již České republice přidělené, ale nevyčerpané do konce roku 2011, budou ztraceny. Jednalo se celkem o 6,5 miliardy korun. Podle nově vyjednaných podmínek se možnost čerpání těchto prostředků rozloží do následujících šesti let.

„Vytvořili jsme další prostor pro čerpání finančních prostředků na rozvoj vědecko-technického potenciálu v České republice. Průběžně jsme sledovali postup čerpání v tomto programu a spolupracovali s Ministerstvem školství na zlepšení situace. Díky aktivitě Národního orgánu pro koordinaci je nyní riziko nevyčerpání této části prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace fakticky nulové,“ uvedl 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun.

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace disponuje celkovými prostředky ve výši přes 60 miliard korun a jeho investice směřují do nových výzkumných center, na vysoké školy a do spolupráce vědeckého prostředí se soukromým sektorem. Dosud bylo z tohoto programu podpořeno 14 projektů; tři nejvýznamnější jsou: projekt Univerzity Palackého v Olomouci „Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje“ za 883 milionů korun, projekt „Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum“ za 832 milionů korun a projekt Technické univerzity Liberec „Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace“ za 800 milionů korun.

Národní orgán pro koordinaci (NOK) vytváří, jako centrální koordinátor pro ČR, jednotný rámec čerpání evropských fondů pro řídící orgány všech operačních programů. Koordinuje řízení, realizaci, kontrolu, monitorování a evaluace operačních programů a zajišťuje i publicitu fondů EU v podmínkách ČR.


Národní orgán pro koordinaci (NOK)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6, 110 15, Praha 1
tel.: +420 224 861 111
e-mail: nok@mmr.cz
web: www.strukturalni-fondy.cz
EUROFON 800 200 200 (bezplatná informační linka o EU)