Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2010 > MMR: obnovíme kofinancování regionálních ...

MMR: obnovíme kofinancování regionálních operačních programů

23.09.2010:
Vláda České republiky po několika týdnech intenzivních vyjednávání podpořila návrh Ministerstva pro místní rozvoj. Kofinancování regionálních operačních programů ze státního rozpočtu bude zachováno.

V reakci na úsporná opatření Vláda ČR svým usnesením č. 563 ze dne 11.8.2010 schválila zrušení kofinancování regionálních operačních programů. MMR jako koordinátor čerpání strukturálních fondů navrhovalo vzhledem k již schválených projektům postupné snižování státní účasti na financování regionálních programů a úplné zrušení kofinancování nepodpořilo.

MMR od počátku upozorňovalo na závažnost dopadů rozhodnutí vlády na čerpání fondů EU, a proto v uplynulých týdnech intenzivně vyjednávalo o možnostech, jak regionům pomoci.

Výsledkem je rozhodnutí vlády o obnovení kofinancování ze státního rozpočtu, a to v rozsahu závazků z podepsaných smluv na jiné než krajské projekty. Zbývající prostředky budou zajištěny z rozpočtů krajů. „V situaci, v jaké se nachází veřejné finance, je nezbytné hledat úspory ve všech oblastech,“ uvedl 1. náměstek ministra Daniel Braun, „nicméně jsem rád, že vláda uvážila důsledky svého rozhodnutí a  nedopustila ohrožení plynulého čerpání evropských fondů.“     

Národní orgán pro koordinaci (NOK)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6, 110 15, Praha 1
tel.: +420 224 861 111
e-mail: nok@mmr.cz
web: www.strukturalni-fondy.cz
EUROFON 800 200 200 (bezplatná informační linka o EU)