Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2010 > MMR prověřuje nové způsoby rozdělování ...

MMR prověřuje nové způsoby rozdělování evropských dotací

22.09.2010:
Národní orgán pro koordinaci MMR uspořádal seminář „Studie proveditelnosti implementace nástroje finančního inženýrství JESSICA v podmínkách ČR na období 2007-2013“. JESSICA by mohla umožnit nový způsob financování projektů dotovaných z peněz EU. Jednalo by se zejména o formy úvěrů a záruk.
Studie identifikovala rizika a bariery a definovala podmínky využití JESSICY v České republice. Na semináři byl dále představen záměr pilotního projektu připravovaného Národním orgánem pro koordinaci, který prověří z procesního hlediska mechanismus fungování JESSICY již v tomto programovém období.

Ve stávajícím programovém období Česká republika rozděluje evropské prostředky zejména grantovým způsobem, tedy formou nenávratné dotace. Nástroj JESSICA umožní financování projektů návratným způsobem (formou úvěrů, záruk či vlastního kapitálu), prostředky tedy mohou být opakovaně použity a podpořeno tak větší množství projektů.

Již nyní je možno předpokládat, že v příštím programovém období bude na využívání JESSICY kladen velký důraz a není vyloučené, že část peněz z evropských fondů bude podmíněna použitím tohoto způsobu financování. „Je pro nás klíčové, abychom jako Česká republika uměli tento nástroj dobře využívat a čím více zkušeností získáme ještě v tomto programovém období, o to jednodušší pak bude jeho uplatnění v období po roce 2014“, uvedl 1. náměstek ministra Daniel Braun.

Finanční nástroj JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) vznikl z iniciativy Evropské komise a Evropské investiční banky. Cílem je podpora projektů rozvoje měst v oblastech, jako je např. rozvoj městské infrastruktury, zvýšení energetické účinnosti objektů, udržitelnost kulturních památek. Nejedná se o nový zdroj finančních prostředků, ale nový způsob využití prostředků ze strukturálních fondů.

Semináře se účastnili zástupci řídících orgánů operačních programů, zástupci Svazu měst a obcí, Evropské investiční banky, České záruční a rozvojové banky a dalších veřejných institucí.


Kontakt:

Národní orgán pro koordinaci (NOK)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6, 110 15, Praha 1
tel.: +420 224 861 111
e-mail: nok@mmr.cz
web: www.strukturalni-fondy.cz
EUROFON 800 200 200 (bezplatná informační linka o EU)