Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2010 > MMR uspořádalo expertní seminář k ...

MMR uspořádalo expertní seminář k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2013

31.03.2010: V pondělí 29.3.2010 proběhl v prostorách Senátu Parlamentu České republiky expertní seminář „Reforma kohezní politiky – aktuální vývoj a důsledky pro ČR“, na kterém vystoupila řada expertů z různých evropských i českých institucí, zabývající se politikou hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU. Hlavní prezentaci přednesl v úvodu italský expert - profesor Fabrizio Barca, autor nezávislé zprávy o reformě politiky soudržnosti vypracované na žádost Evropské komise.

Seminář zahájil 1. náměstek ministra pro místní rozvoj – státní tajemník Martin Plachý, který ve svém zahajovacím proslovu zdůraznil význam politiky soudržnosti a jejich fondů pro rozvoj evropských regionů a nutnost včasného zahájení diskuse o budoucí podobě této politiky a rozvojových prioritách po roce 2013 v České republice. Hlavním příspěvkem semináře byla prezentace profesora Barcy na téma „Agenda pro reformovanou politiku soudržnosti“.

 

Po krátké přestávce následovala moderovaná panelová diskuze za účasti českých poslanců Evropského parlamentu – členů Výboru pro regionální rozvoj, zástupkyně Evropské komise, představitelů Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva financí ČR a akademické sféry. Za Evropskou komisi v diskusi vystoupila zástupkyně generálního ředitele pro regionální politiku Katarína Mathernová, která ve svém příspěvku zdůraznila potřebu silné politiky soudržnosti na celém území EU a provázání jejích budoucích priorit s prioritami post-lisabonské strategie EU2020. Poslanec Evropského parlamentu Oldřich Vlasák vyzdvihl také specifický pohled měst a obcí, jejich zkušenosti se současným programovacím obdobím i potřebu jejich zahrnutí do diskuse jako klíčových partnerů.

 

Odpoledními tématy pak byly dosavadní přínosy politiky soudržnosti pro ČR, Strategie EU 2020, proces revize rozpočtu EU, aktuální stav debat o budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2013 na úrovni EU a ČR nebo problematika územní soudržnosti a regionálního rozvoje v České republice.