Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2010 > MMR ustavilo expertní poradní skupinu na ...

MMR ustavilo expertní poradní skupinu na čerpání fondů EU

03.09.2010: Ministerstvo pro místní rozvoj uzavřelo s jedenácti renomovanými českými osobnostmi dohodu o spolupráci při přípravě čerpání prostředků evropských fondů v příštím programovacím období. Expertní skupina se sešla poprvé včera na MMR. V rámci expertní skupiny bude MMR konzultovat přípravu pozic pro vyjednávání tak, aby Česká republika získala pro období po roce 2013 dostatečný objem prostředků na svůj hospodářský, sociální a územní rozvoj, včetně podpory konkurenceschopnosti. Expertní skupina bude zároveň sloužit jako platforma pro konzultaci koncepčních otázek nastavení systému čerpání.

Oslovili jsme několik renomovaných ekonomů, europoslanců a dalších odborníků, aby s námi diskutovali otázky o reformě kohezní politiky z národní i evropské úrovně,“ informoval 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun, který skupinu vytvořil a povede.

 

Na prvním setkání byly nastíněny možné budoucí hlavní potřeby a priority České republiky po roce 2013, o jejichž spolufinancování bude ministerstvo vyjednávat s ostatními členskými státy a Evropskou komisí. Ministerstvo je koordinátorem národních debat o budoucí kohezní politice EU. Spolupracuje s ostatními resorty i se zástupci krajů, měst, se zástupci akademické, soukromé a nevládní sféry.

 

Tento otevřený styl práce znamená pro ministerstvo záruku partnerského přístupu k tvorbě základních strategických dokumentů a pozic k přípravě budoucího čerpání evropských fondů“, dodal Daniel Braun.

 

Expertní poradní skupinu EPOS  tvoří europoslanci Oldřich Vlasák (zároveň předseda Svazu měst a obcí) a Jan Březina, hejtman Radko Martínek (bývalý ministr pro místní rozvoj), Miroslava Kopicová (bývalá ministryně školství), expert na EU Pavel Telička, ekonomové Luděk Niedermayer, Michal Mejstřík, Petr Zahradník a Aleš Michl, člen Výboru regionů EU Petr Osvald a docent Jiří Blažek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.