Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2010 > MMR v posledním čtvrtletí posílilo ...

MMR v posledním čtvrtletí posílilo koordinaci evropských fondů

13.08.2010: Praha, 13. srpna 2010: Ministerstvo pro místní (MMR) rozvoj průběžně koordinuje činnost operačních programů rozdělujících dotace ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. V posledním čtvrtletí se podařilo nastavit nové mechanismy, které povedou ke zefektivnění rozdělování evropských prostředků.
MMR v tomto období předložilo vládě dva materiály s konkrétními systémovými opatřeními. Jednalo se o materiály s názvem „Čerpání evropských fondů – Finanční analýza operačních programů“ a „Návrhy možných revizí operačních programů“. Vláda je schválila 19. dubna 2010.

Návrhy MMR obsažené v dokumentech byly následně projednány na monitorovacích výborech všech operačních programů, jichž se pravidelně účastní zástupci Národního orgánu pro koordinaci (NOK) působícího v rámci MMR. V průběhu čtvrtletí probíhaly intenzivní práce na realizaci navržených systémových opatření schválených vládou.

NOK-MMR ve druhém čtvrtletí letošního roku např. úspěšně zavedlo řízení rizik u několika operačních programů, jejichž čerpání zaostávalo za ostatními. Na základě řízení rizik se již podařilo dosáhnout lepšího zajištění realizace i lidských zdrojů těchto operačních programů.

NOK-MMR připravuje také tři systémové projekty financované z Operačního programu Technická pomoc „Budování absorpční kapacity“, „Odborná asistence při výkonu kontrol projektů financovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti“ a „Prevence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů“. Napomůžou tomu, aby se příjemci dobře vypořádali s možnými úskalími projektového řízení, nedělali zbytečné chyby a nebyly jim odnímány dotace.

„Máme za sebou období naplněné intenzivní prací a rozhodně budeme pokračovat, abychom zjednodušili administrativu pro příjemce a zároveň zajistili, že prostředky budou čerpány správně a nebudeme je vracet do rozpočtu EU,“ hodnotí 1. náměstek ministra Daniel Braun uplynulé měsíce.


Kontakt:

Národní orgán pro koordinaci (NOK)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6, 110 15, Praha 1
tel.: +420 224 861 111
e-mail: nok@mmr.cz
web: www.strukturalni-fondy.cz
EUROFON 800 200 200 (bezplatná informační linka o EU)