Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2010 > Ministr Jankovský slavnostně otevřel ...

Ministr Jankovský slavnostně otevřel skanzen v Krušných horách

01.10.2010: Praha, 1. 10. 2010: Slavnostního otevření Krušnohorského lidového domu a obnovené historické zvonice se zúčastnil ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský a poslanci Věcí veřejných, šéf výboru pro životní prostředí Milan Šťovíček a David Kádner. Skanzen, který je spolufinancován z prostředků EU částkou převyšující 500 000 EUR, bude turistům představovat tradiční život v Krušnohorské oblasti.
Projekt je spolufinancován z Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou
a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013 částkou přesahující 520 000 EUR. Řídícím orgánem tohoto programu je v České republice Ministerstvo pro místní rozvoj. V Sasku pak Saské státní ministerstvo hospodářství a práce.

„Cílem těchto projektů je zlepšit kvalitu života v regionech a zároveň zachovat jejich individuální ráz. Je to jedna z dlouhodobých priorit Ministerstva pro místní rozvoj a velký důraz na ni klade i Evropská unie,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Jankovský.

Skanzen má podpořit myšlenku Znovuzrozeného Krušnohoří a zprostředkovat společné historické hodnoty lidových staveb a životního stylu včetně lidového umění v Krušnohorském regionu Seiffen/Lesná. Pro zajištění muzejně-turistické součásti budou vytvořeny dvojjazyčné publikace a audiovizuální média.

Nositeli projektu jsou Horský klub Lesná v Krušných horách, občanské sdružení (Lead partner), a Gemeinde Kurort Seiffen (Partner projektu). Více informací o projektu najdete na webu občanského sdružení Horský klub Lesná.

Kontakt:
Národní orgán pro koordinaci (NOK)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6, 110 15, Praha 1
tel.: +420 224 861 111
e-mail: nok@mmr.cz
web: www.strukturalni-fondy.cz
EUROFON 800 200 200 (bezplatná informační linka o EU)