Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2010 > V Malaze proběhlo neformální setkání ...

V Malaze proběhlo neformální setkání ministrů zodpovědných za územní rozvoj a kohezní politiku

31.03.2010: Ve dnech 16.-18. března 2010 se konalo ve španělském městě Málaga v rámci španělského předsednictví EU neformální setkání ministrů zodpovědných za územní rozvoj a kohezní politiku. Uvedené jednání se zabývalo otázkou užšího zapojení orgánů místních a regionálních samospráv do implementace kohezní politiky, optimální realizací principu subsidiarity či víceúrovňovou správou jako efektivnějším procesem vytváření politik.

Kromě ministrů a vedoucích delegací členských států EU se jednání účastnili delegace zástupci Evropské komise, Výboru regionů, Rady Evropy a evropských sdružení regionů a obcí. Ministra pro místní rozvoj zastupoval na setkání náměstek ministra pro regionální a kohezní politiku Ing. Petr Osvald.

 

Průběh debat potvrdil, že členské státy vnímají kohezní politiku jako zásadní nástroj podpory ekonomické, sociální i územní soudržnosti. Státy také vnímají kohezní politiku jako jeden z nejdůležitějších prostředků podporujících dosahování cílů Strategie EU 2020.