Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > 2010 > V Malaze proběhlo neformální setkání ministrů zodpovědných za územní rozvoj a kohezní politiku

V Malaze proběhlo neformální setkání ministrů zodpovědných za územní rozvoj a kohezní politiku

Ve dnech 16.-18. března 2010 se konalo ve španělském městě Málaga v rámci španělského předsednictví EU neformální setkání ministrů zodpovědných za územní rozvoj a kohezní politiku. Uvedené jednání se zabývalo otázkou užšího zapojení orgánů místních a regionálních samospráv do implementace kohezní politiky, optimální realizací principu subsidiarity či víceúrovňovou správou jako efektivnějším procesem vytváření politik.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena