Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2010 > V Zaragoze proběhlo jednání ministrů pro ...

V Zaragoze proběhlo jednání ministrů pro regionální politiku EU

31.03.2010: Ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška se v pátek 19. února zúčastnil neformálního setkání ministrů ve španělské Zaragoze. Ministři jednali o budoucím charakteru kohezní politiky v novém programovém období po roce 2013.

Jednání se za Českou republiku zúčastnila delegace vedená ministrem Rostislavem Vondruškou. Delegaci MMR tvořil náměstek pro regionální a kohezní politiku Petr Osvald, vrchní ředitel sekce Národního orgánu pro koordinaci Daniel Braun a ředitelka Odboru evropských záležitostí Daniela Grabmüllerová. Kromě delegací ministrů členských států se jednání  zúčastnili také zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu, Výboru regionů, Hospodářského a sociálního výboru, kandidátských zemí a zemí Evropského prostoru pro volný obchod.
 

Program byl členěn na tři zasedání s těmito tématy:


• Budoucnost kohezní politiky ve vztahu k územní soudržnosti,

• Priority a cíle kohezní politiky ve vztahu ke „Strategii EU 2020“ a z hlediska reformulace cílů budoucí kohezní politiky,

• Efektivita a zjednodušení v současném kontextu ekonomické krize.
 

Předchozí švédské předsednictví neformální ministerské setkání neuspořádalo. Ministerské setkání za španělského předsednictví v podstatě přímo navazovalo na neformální ministerské jednání během českého předsednictví, které se konalo 23.–24. dubna 2009 v Mariánských Lázních a ministři na něm přijali společné komuniké.

Návrh Mandátu ministra pro místní rozvoj, včetně návrhů vystoupení, vychází ze schválených pozic vlády ČR – jedná se o Rámcovou pozici ČR k budoucnosti kohezní politiky EU a o Rámcovou pozici ČR ke „Strategii EU 2020“.