Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2010 > Za březen proplaceno z fondů EU dalších ...

Za březen proplaceno z fondů EU dalších osm miliard

21.04.2010: Praha, 20.4.2010: Češi získali z evropských fondů celkem již 116 miliard korun. Nadále pokračuje pravidelný nárůst vyčerpaných prostředků. Na účty příjemců bylo jen v březnu proplaceno osm miliard korun.
Zájemci o evropské dotace si celkem podali 34 322 žádostí v celkové výši cca 840 miliard korun. Schválených projektů bylo k 6. dubnu 2010 cca 14 tisíc. Jejich úhrnná hodnota činí 330 miliard korun.

Zvláštní pozornost si zaslouží tzv. velké projekty, které podporují výstavbu dálnic a železničních koridorů sítě TEN-T a rekonstrukce čističek odpadních vod. Aktuálně má Česká republika od Evropské komise schváleny tři velké projekty z oblasti dopravy a tři z oblasti životního prostředí:

OP

název velkého projektu

schváleno EK (CZK)*

OPD

Optimalizace trati Benešov u Prahy-Strančice

3 991 876 000

Elektrizace trati vč. PEÚ Letohrad-Lichkov st. hr.

1 527 730 862

Modernizace trati Veselí n. L.-Tábor – I. část, úsek Doubí u Tábora-Tábor

2 719 727 526

OPŽP

Zlepšení kvality vody v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny

523 030 798

Projekt ochrany vod v povodí řeky Dyje - II.etapa

1 209 642 411

Chebsko - environmentální opatření

542 010 961


Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci (NOK) usiluje o zrychlení proplácení prostředků z fondů EU. Jednotlivé operační programy již zavedly nebo pracují na zavedení různých způsobů, jak toho dosáhnout např. ex-ante platby, urychlení administrace, zkrácení lhůt či častější etapizace projektů.

Hledají se i nové způsoby, jak zajistit financování projektů, které přivádějí další prostředky na životaschopné projekty do české ekonomiky. Jedním z nich je spolupráce s holdingovým fondem Jessica, do nějž se 8. února letošního roku zapojil ROP Moravskoslezsko.

MMR usiluje koordinační a metodickou činností o to, aby současné programové období 20072013 dosáhlo podobného úspěchu jako minulé programové období 20042006, kdy se podařilo využít přes 99 procent z nabízených prostředků z evropských strukturálních fondů.


Národní orgán pro koordinaci (NOK)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6, 110 15, Praha 1
tel.: +420 224 861 111
e-mail: nok@mmr.cz
web: www.strukturalni-fondy.cz
EUROFON 800 200 200 (bezplatná informační linka o EU)