Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2010 > Závěrečná konference k období 2004–2006: ...

Závěrečná konference k období 2004–2006: Z fondů EU vyčerpáno průměrně 5 800 korun na obyvatele

30.04.2010: Praha, 30. dubna 2010: Konference k minulému programovému období včera za účasti zástupce Evropské komise Jacka Engwegena shrnula čerpání ze strukturálních fondů v letech 2004–2006. Účastníci konstatovali, že se Česká republika zhostila využití evropské podpory v tomto období mimořádně úspěšně, obdržela z EU více než 99 % z nabízené částky.
Konkrétně EU poslala na projekty zahájené v období 2004–2006 do České republiky 62,03 miliardy korun. Závěrečná konference s názvem „Strukturální fondy v ČR: úspěšná minulost, perspektivní budoucnost“ proběhla právě nyní, protože rozmezí let 2004–2006 bylo určeno pro schvalování a zahajování projektů. Evropská komise pak dává členským státům další dva roky na pokračování v realizaci projektů, na proplacení nákladů a administrativní uzavření. Jedná se o tzv. pravidlo n+2, které bylo na konci loňského roku členským státům ještě o půl roku prodlouženo z důvodu ekonomické krize.

Druhá polovina programu konference byla věnována nynějšímu programovému období a nabídla účastníkům i pět interaktivních workshopů vedených zkušenými odborníky. Ekonom Petr Zahradník na konferenci konstatoval, že Česká republika i ve srovnání se starými členskými státy v realizaci kohezní politiky současného období 2007–2013 rozhodně nezaostává.

„I díky evropským fondům byl růst české ekonomiky v roce 2007 sedmiprocentní, což je rekord nevídaný od dob první republiky. Pokud bychom bývali úspěšně nevyužili minulé programové období, odhaduji, že by se hospodářský růst pohyboval okolo 5,8 procenta,“ uvedl ekonom Petr Zahradník. Stejně tak upozornil na fakt, že nové členské státy od svého vstupu do EU před šesti lety zvedly svůj podíl na celkovém HDP Unie ze 7 na 10 procent.

Ředitel české jednotky Generálního ředitelství pro regionální politiku Jack Engwegen ocenil práci, kterou Češi odvedli v minulém – zkráceném - programovém období na zavádění celého systému operačních programů a jejich finančního řízení. Podle Engwegena nám zároveň úspěch připravil dobré výchozí podmínky pro období nynější.


Kontakt:

Národní orgán pro koordinaci (NOK)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6, 110 15, Praha 1
tel.: +420 224 861 111
e-mail: nok@mmr.cz
web: www.strukturalni-fondy.cz
EUROFON 800 200 200 (bezplatná informační linka o EU)