Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2011 > Braun: Možnost diskuze s experty je pro ...

Braun: Možnost diskuze s experty je pro nás cenná

05.10.2011: Takříkajíc na rozcestí v těchto dnech stojí kohezní politika Evropské unie. Přípravy dalšího programového období 2014-2020 nabírají na obrátkách. EU však řeší i zásadní problémy v rámci eurozóny. I proto zástupci ministerstva pro místní rozvoj na dnešním setkání velmi pozorně naslouchali reakcím expertů, kteří zasedají v Expertní poradní skupině EPOS.
 „Pohled zvenčí je pro nás velmi důležitý, protože při hlubokém ponoření se do problematiky chceme pozorně sledovat a zohlednit globální souvislosti,“ ocenil přínos odborníků Daniel Braun, první náměstek ministra pro místní rozvoj, který přípravu nového programového období řídí.

Klíčovými tématy dnešního setkání byly vedle aktuálních informací o projednávání budoucí kohezní politiky na úrovni EU také například detaily přípravy jednotného monitorovacího systému pro příští období evropských fondů nebo shrnutí dosavadních kroků a nástin dalšího postupu prací na rozpracování národních rozvojových prioritá po roce 2013. „Existuje celá řada otevřených otázek, které se diskutují na celoevropské i národní úrovni, například v oblasti finančních nástrojů a míry přechodu od dotací k revolvingu. Dalšími jsou pak návrhy, jak celou kohezní politiku zjednodušit a zpřístupnit širšímu okruhu příjemců. A právě v těchto oblastech je úloha EPOSu nezastupitelná,“ uzavřel Daniel Braun, který předsedá skupině, v níž zasedají například europoslanci Oldřich Vlasák (zároveň předseda Svazu měst a obcí) a Jan Březina, ekonomové Aleš Michl a Luděk Niedermayer či hejtman Radko Martínek.Poznámky pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů. Více na www.mmr.cz.
Expertní poradní skupinu EPOS tvoří europoslanci Oldřich Vlasák (zároveň předseda Svazu měst a obcí) a Jan Březina, hejtman Radko Martínek (bývalý ministr pro místní rozvoj), Miroslava Kopicová (bývalá ministryně školství), expert na EU Pavel Telička, ekonomové Luděk Niedermayer, Michal Mejstřík, Petr Zahradník a Aleš Michl, člen Výboru regionů EU Petr Osvald a docent Jiří Blažek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Kohezní politika je z hlediska rozpočtu v současném programovém období 2007-13 druhou nejvýznamnější politikou EU (35,7% z celkového rozpočtu EU). Obecným cílem kohezní politiky je podle čl. 174 Lisabonské smlouvy snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů a posilování hospodářské, sociální (a územní) soudržnosti za účelem harmonického vývoje EU.