Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2011 > Češi patří v přeshraniční spolupráci k elitě

Češi patří v přeshraniční spolupráci k elitě

04.08.2011:

26.7.2011: Velmi utěšený pohled na celoevropské srovnání operačních programů přeshraniční spolupráce nabízí aktuální Měsíční monitorovací zpráva. Evropská komise dlouhodobě vysoko hodnotí programy s českou účastí pro jejich kvalitní fungování.

„Jako příklad dobré a bezproblémové praxe může sloužit třeba program Česko – Polsko. I ve finanční rovině si vede dobře, v době vyhotovení tohoto přehledu vykázal téměř 40 procent certifikovaných prostředků, což více než dvakrát překračuje celoevropský průměr, který činí 18,64 procenta,“ konstatuje Daniel Braun, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj. Na druhé pozici žebříčku sledujícího objem certifikovaných výdajů se umístil program Bavorsko – ČR (34,38 % certifikovaných výdajů). Nad průměrem jsou ještě 2 ze 3 dalších programů přeshraniční spolupráce realizovaných v ČR: OP Rakousko – ČR a OP SR – ČR.

„Vysoká úspěšnost České republiky v oblasti Cíle Evropská územní spolupráce je výsledkem dlouhodobé koncepční práce Ministerstva pro místní rozvoj, která vedla k vytvoření dobře fungující a vysoce efektivní implementační struktury,“ doplňuje Daniel Braun. A jeho slova potvrzuje i fakt, že s projekty z Cíle 3 se mohou občané České republiky potkávat opravdu na každém kroku. Například pokud se vypravili na tradiční Cyrilometodějské slavnosti na Velehradě, kde je v partnerství místní farnosti a trnavských jezuitů opravována místní bazilika. Peníze z Evropské unie tak přispějí k tomu, aby se bazilika v plné kráse rozzářila v roce 2013 při oslavách 1150. výročí příchodu věrozvěstů na Moravu.

Stručný přehled čerpání z evropských fondů k 6. červenci 2011
 
65 981 podaných žádostí o podporu v celkové hodnotě 1 083,6 mld. Kč (142,6 % celkové alokace NSRR)
29 667 Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí dotace v celkové hodnotě 495,9 mld. Kč (65,3 % celkové alokace NSRR)
245,3 mld. Kč proplaceno příjemcům (32,3 % celkové alokace NSRR)
104,1 mld. Kč certifikovaných výdajů předložených Evropské komisi (13,7 % celkové alokace NSRR)

Více na http://www.strukturalni-fondy.cz/Mesicni-monitorovaci-zprava
 
Poznámka pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR ČR vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů. Více na www.mmr.cz.
Na Velehradě jsou realizovány dva projekty z OP Slovensko-Česko Cíle 3-Evropská územní spolupráce. Příjemci jsou římskokatolická farnost Velehrad a Dom společnosti Ježišovej Trnava. První je zaměřený na obnovení původního způsobu přirozeného větrání prostor lapidária a má za cíl zajistit stabilní systém trvalého odvodu vlhkosti. Cílem druhého projektu je rekonstrukce silnoproudých rozvodů včetně nového osvětlení baziliky. Celková dotace dosahuje výše 1,25 milionu EUR.